OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku AzitroLEK-250

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
AzitroLEK 250
Azithromycinum
100160232
tabletki powlekane 250 mg
J01FA10
AzitroLEK 250
Azithromycinum
100289871
tabletki powlekane 250 mg
J01FA10
AzitroLEK 250
Azithromycinum
100299102
tabletki powlekane 250 mg
J01FA10
AzitroLEK 250
Azithromycinum
100325360
tabletki powlekane 250 mg
J01FA10
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.11 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.