OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Babyfen

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Babyfen
Ibuprofenum
100367275
zawiesina doustna 100 mg/5 ml
M01AE01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Babyfen

Ibuprofenum
M01AE01 Leki przeciwzapalne i przeciwreumatyczne działające ogólnie - pochodne kwasu propionowego
zawiesina doustna 100 mg/5 ml
- rej. 23330

Opakowanie handloweWydawanie
1 butelka 100 ml
ID: 116822
OTC bez recepty
05909991285807
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.