OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Bendamustine-Sandoz

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bendamustine Sandoz
Bendamustini hydrochloridum
100317484
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
L01AA09
Bendamustine Sandoz GmbH
Bendamustini hydrochloridum
100392451
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
L01AA09
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.