OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy leku BeneFIX

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
BeneFIX
Nonacogum alfa. Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100386433
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1500 j.m.
B02BD04
BeneFix
Nonacogum alfa. Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100177882
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
B02BD04
BeneFix
Nonacogum alfa. Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100177899
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m.
B02BD04
BeneFix
Nonacogum alfa. Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100177907
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1000 j.m.
B02BD04
BeneFix
Nonacogum alfa. Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100177913
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.
B02BD04
BeneFix
Nonacogum alfa. Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki rekombinowany
100288044
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3000 j.m.
B02BD04
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.