OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Benepali

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Benepali
Etanerceptum
100363082
roztwór do wstrzykiwań 50 mg/ml
L04AB01
Benepali
Etanerceptum
100417085
roztwór do wstrzykiwań 25 mg
L04AB01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.