OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Benfogamma

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Benfogamma
Benfothiaminum
100100260
tabletki drażowane 50 mg
A11DA03
Benfogamma Forte
Benfothiaminum
100348987
tabletki powlekane 300 mg
A11DA03
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.