OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Benmak

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Benmak
Bendamustini hydrochloridum
100345351
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
L01AA09
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Benmak

Bendamustini hydrochloridum
L01AA09 Leki przeciwnowotworowe - cytostatyki alkilujące - pochodne iperytu azotowego
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 2,5 mg/ml
- rej. 22720

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 25 mg
ID: 111394
Rp na receptę
05909991241292
1 fiol. 100 mg
ID: 111393
Rp na receptę
05909991241285
5 fiol. 25 mg
ID: 111395
Rp na receptę
05909991241308
5 fiol. 100 mg
ID: 111396
Rp na receptę
05909991241315
10 fiol. 25 mg
ID: 111397
Rp na receptę
05909991241322
20 fiol. 25 mg
ID: 111398
Rp na receptę
05909991241339
Wyświetliłem 6 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.