OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Beriate-1000

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Beriate 1000
Factor VIII coagulationis humanus
100339340
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 1000 j.m.
B02BD02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Beriate 1000

Factor VIII coagulationis humanus
B02BD02 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 1000 j.m.
- rej. 22398

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 10 ml
ID: 107444
Rp na receptę
05909991213695
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.