OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Beriate-500

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Beriate 500
Factor VIII coagulationis humanus
100339333
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 500 j.m.
B02BD02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Beriate 500

Factor VIII coagulationis humanus
B02BD02 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań/ do infuzji 500 j.m.
- rej. 22397

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 5 ml
ID: 107443
Rp na receptę
05909991213688
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.