OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Berinert-2000

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Berinert 2000
Inhibitor C1-esterazy, ludzki
100383699
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.
B06AC01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Berinert 2000

Inhibitor C1-esterazy, ludzki
B06AC01 (B06A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 2000 j.m.
- rej. 24613

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp 4 ml + 1 system do transferu 20/20 z filtrem + 1 zestaw do podawania
ID: 126812
Rp na receptę
05909991363017
5 fiol. proszku + 5 fiol. rozp 4 ml + 5 systemów do transferu 20/20 z filtrem + 5 zestawów do podawania
ID: 126814
Rp na receptę
05909991363024
20 fiol. proszku + 20 fiol. rozp 4 ml + 20 systemów do transferu 20/20 z filtrem + 20 zestawów do podawania
ID: 126815
Rp na receptę
05909991363031
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.