OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Berinert-500

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Berinert 500
Inhibitor C1-esterazy, ludzki
100212265
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji 500 j.m./ml
B06AC01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Berinert 500

Inhibitor C1-esterazy, ludzki
B06AC01 (B06A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub do infuzji 500 j.m./ml
- rej. 15705

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania
ID: 51605
Rp na receptę
05909990713639
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.12 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.