OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Berinin-P-1200

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Berinin P 1200
Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki
100128085
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1200 j.m.
B02BD04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Berinin P 1200

Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki
B02BD04 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1200 j.m.
- rej. 04839

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw (1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania)
ID: 48334
Lz lecznictwo zamknięte
05909990483914
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 10 ml + zestaw transferowy z filtrem 20/20
ID: 72098
Lz lecznictwo zamknięte
05909990930500
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.