OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Berinin-P-600

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Berinin P 600
Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki
100128079
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 600 j.m.
B02BD04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Berinin P 600

Czynnik IX krzepnięcia krwi ludzki
B02BD04 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 600 j.m.
- rej. 04838

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw (1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw do podawania)
ID: 24508
Lz lecznictwo zamknięte
05909990483815
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. 5 ml + zestaw transferowy z filtrem 20/20
ID: 72102
Lz lecznictwo zamknięte
05909990930562
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.