OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Beriplex-P-N-250

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Beriplex P/N 250
Prothrombinum multiplex humanum
100204018
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
B02BD01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Beriplex P/N 250

Prothrombinum multiplex humanum
B02BD01 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 250 j.m.
- rej. 15102

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw (1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp. + 1 zestaw transferujący z filtrem 20/20)
ID: 48089
Rp na receptę
05909990679171
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.