OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Beromun

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Beromun
Tasonerminum
100012572
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg
L03AX11
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Beromun

Tasonerminum
L03AX11 Leki pobudzające układ odpornościowy - inne
proszek do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw ( 4 fiolki proszku + 4 amp. rozp.)
ID: 24307
Rpz recepty specjalne
05909990009008
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.