OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Betafact-500-IU

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Betafact 500 IU
Factor IX coagulationis humanus
100278034
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m./fiolkę
B02BD04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Betafact 500 IU

Factor IX coagulationis humanus
B02BD04 Czynniki koagulacyjne krwi
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 j.m./fiolkę
- rej. 20032

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku + 1 fiol. rozp.
ID: 75943
Rp na receptę
05909990968909
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.