OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Betaloc-ZOK-25

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Betaloc ZOK 25
Metoprololi succinas
100105948
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 25 mg
C07AB02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Betaloc ZOK 25

Metoprololi succinas
C07AB02 Układ sercowo-naczyniowy -- beta-blokery selektywne
tabletki o przedłużonym uwalnianiu 25 mg
- rej. 09168

Opakowanie handloweWydawanie
28 tabl.
ID: 18330
Rp na receptę
05909990916818
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.15 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.