OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Bevespi-Aerosphere

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bevespi Aerosphere
Glycopyrronium bromide + Formoteroli fumaras dihydricus
100416810
aerozol inhalacyjny, zawiesina 7,2 mcg + 5 mcg
R03AL07
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Bevespi Aerosphere

Glycopyrronium bromide + Formoteroli fumaras dihydricus
R03AL07 (R03A?)-
aerozol inhalacyjny, zawiesina 7,2 mcg + 5 mcg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 inhalator
ID: 131336
Rp na receptę
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.