OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Biktarvy

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Biktarvy
Bictegravir sodium + Emtricitabine + Tenofovir alafenamide
100408146
tabletki powlekane 50 mg + 200 mg + 25 mg
J05AR20
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Biktarvy

Bictegravir sodium + Emtricitabine + Tenofovir alafenamide
J05AR20 (J05A?)-
tabletki powlekane 50 mg + 200 mg + 25 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
30 tabl.
ID: 129010
Rpz recepty specjalne
90 tabl. (3 x 30)
ID: 129011
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.