OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Biphozyl

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Biphozyl
Produkt złożony
100329553
roztwór do hemofiltracji i hemodializy -
B05ZB
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Biphozyl

Produkt złożony
B05ZB Produkty hemofiltracji
roztwór do hemofiltracji i hemodializy -
- rej. 23074

Opakowanie handloweWydawanie
2 worki 5000 ml
ID: 114892
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268657
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.