OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Biseko

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Biseko
Roztwór białek surowicy ludzkiej
100010805
roztwór do infuzji 50 mg/ml
B05AA
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Biseko

Roztwór białek surowicy ludzkiej
B05AA Płyny krwiozastępcze - substytuty plazmy
roztwór do infuzji 50 mg/ml
- rej. 00739

Opakowanie handloweWydawanie
1 amp. 20 ml
ID: 1991
Lz lecznictwo zamknięte
05909990073917
1 fiol. 50 ml
ID: 1992
Lz lecznictwo zamknięte
05909990073924
1 fiol. 250 ml
ID: 1993
Lz lecznictwo zamknięte
05909990073931
1 fiol. 500 ml
ID: 1994
Lz lecznictwo zamknięte
05909990073948
Wyświetliłem 4 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.16 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.