OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Bortezomib-Hetero

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bortezomib Hetero
Bortezomibum
100379410
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3,5 mg
L01XX32
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Bortezomib Hetero

Bortezomibum
L01XX32 Leki przeciwnowotworowe - różne
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3,5 mg
- rej. 24530

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 123238
Rpz recepty specjalne
05909991335861
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.