OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Bortezomib-SUN

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bortezomib SUN
Bortezomibum
100375257
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3,5 mg
L01XX32
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Bortezomib SUN

Bortezomibum
L01XX32 Leki przeciwnowotworowe - różne
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 3,5 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. proszku
ID: 117086
Rpz recepty specjalne
05909991351762
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.13 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.