OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Bupivacaine-Accord

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bupivacaine Accord
Bupivacaini hydrochloridum
100328507
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N01BB51
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Bupivacaine Accord

Bupivacaini hydrochloridum
N01BB51 Układ nerwowy - środki znieczulające miejscowo - amidy
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
- rej. 23110

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 2 ml
ID: 114881
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268541
10 amp. 2 ml
ID: 114882
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268558
10 amp. 4 ml
ID: 114883
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268565
5 amp. 4 ml
ID: 114884
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268572
5 amp. 5 ml
ID: 114885
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268589
10 amp. 5 ml
ID: 114886
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268596
5 amp. 10 ml
ID: 114887
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268602
10 amp. 10 ml
ID: 114888
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268619
15 amp. 10 ml
ID: 114889
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268626
20 amp. 10 ml
ID: 114890
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268633
1 fiol. 20 ml
ID: 114891
Lz lecznictwo zamknięte
05909991268640
Wyświetliłem 11 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.14 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.