OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Bupivacaine-Claris

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bupivacaine Claris
Bupivacaini hydrochloridum
100231831
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N01BB01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Bupivacaine Claris

Bupivacaini hydrochloridum
N01BB01 Układ nerwowy - środki znieczulające miejscowo - amidy
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
- rej. 17193

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 20 ml
ID: 60087
Lz lecznictwo zamknięte
05909990800094
5 fiol. 10 ml
ID: 60085
Lz lecznictwo zamknięte
05909990800087
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.