OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Bupivacaine-Grindeks

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Bupivacaine Grindeks
Bupivacaini hydrochloridum
100305877
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
N01BB01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Bupivacaine Grindeks

Bupivacaini hydrochloridum
N01BB01 Układ nerwowy - środki znieczulające miejscowo - amidy
roztwór do wstrzykiwań 5 mg/ml
- rej. 21592

Opakowanie handloweWydawanie
5 amp. 10 ml
ID: 87366
Lz lecznictwo zamknięte
05909991093808
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.