OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku CRYSVITA

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
CRYSVITA
Burosumabum
100402623
roztwór do wstrzykiwań 10 mg
M05BX05
CRYSVITA
Burosumabum
100402630
roztwór do wstrzykiwań 20 mg
M05BX05
CRYSVITA
Burosumabum
100402646
roztwór do wstrzykiwań 30 mg
M05BX05
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.