OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Cablivi

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Cablivi
Caplacizumabum
100410686
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg
B01AX07
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Cablivi

Caplacizumabum
B01AX07 Leki zmniejszające krzepliwość - różne
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 10 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 1 fiol. + 1 amp.-strzyk.
ID: 129622
Rpz recepty specjalne
7 fiol. + amp.
ID: 131440
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.18 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.