OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Calpol

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Calpol
Paracetamolum
100082302
zawiesina doustna 120 mg/5 ml
N02BE01
Calpol 6 Plus
Paracetamolum
100076388
zawiesina doustna 250 mg/5 ml
N02BE01
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.