OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Caspofungin-Solinea

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Caspofungin Solinea
Caspofunginum
100369140
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 50 mg
J02AX04
Caspofungin Solinea
Caspofunginum
100369156
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 70 mg
J02AX04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.05 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.