OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku CellCept

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
CellCept
Mycophenolas mofetil
100075012
kapsułki twarde 250 mg
L04AA06
CellCept
Mycophenolas mofetil
100075029
tabletki powlekane 500 mg
L04AA06
CellCept
Mycophenolas mofetil
100091293
proszek do sporządzania koncentratu do przygotowania roztworu do infuzji 500 mg
L04AA06
CellCept
Mycophenolas mofetil
100112546
proszek do sporządzania zawiesiny doustnej 1 g/5 ml
L04AA06
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.