OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku ChondroCelect

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
ChondroCelect
Oznakowane, zdolne do życia autologiczne komórki chrząstki namnożone ex vivo zawierające specyficzne białka markerowe
100357070
zawiesina do implantacji 10 000 komórek/mcl
M09AX02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

ChondroCelect

Oznakowane, zdolne do życia autologiczne komórki chrząstki namnożone ex vivo zawierające specyficzne białka markerowe
M09AX02 Inne leki układu mięśniowo-szkieletowego
zawiesina do implantacji 10 000 komórek/mcl
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw (1 probówka typu Falcon z 1, 2 lub 3 fiolkami + 1 strzykawka + 1 cewnik dożylny 18G + 2 szwy wikrylowe 6,0)
ID: 111880
Rpz recepty specjalne
05909991245436
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.