OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Ciambra

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Ciambra
Pemetrexedum
100358112
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 100 mg
L01BA04
Ciambra
Pemetrexedum
100358129
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 500 mg
L01BA04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.