OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Cinryze

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Cinryze
Inhibitor C1 (ludzki)
100309042
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 jednostek
B06AC01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Cinryze

Inhibitor C1 (ludzki)
B06AC01 (B06A?)-
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 jednostek
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 zestaw
ID: 88465
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.