OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Cisplatin-Caduceus

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Cisplatin Caduceus
Cisplatinum
100316830
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
L01XA01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Cisplatin Caduceus

Cisplatinum
L01XA01 Leki przeciwnowotworowe - związki platyny
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej. 21866

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 91686
Lz lecznictwo zamknięte
05909991139063
1 fiol. 50 ml
ID: 91687
Lz lecznictwo zamknięte
05909991139070
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.