OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Cladribine-Mylan

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Cladribine Mylan
Cladribinum
100336671
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
L01BB04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Cladribine Mylan

Cladribinum
L01BB04 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi puryn
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 1 mg/ml
- rej. 22303

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 10 ml
ID: 106790
Lz lecznictwo zamknięte
05909991209070
7 fiol. 10 ml
ID: 106789
Lz lecznictwo zamknięte
05909991209063
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.