OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku ClinOleic-20-

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
ClinOleic 20%
Soiae oleum + Olivae oleum
100110062
emulsja do infuzji
B05BA02
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

ClinOleic 20%

Soiae oleum + Olivae oleum
B05BA02 Roztwory do żywienia pozajelitowego
emulsja do infuzji
- rej. 09594

Opakowanie handloweWydawanie
1 poj. 100 ml
ID: 44156
Lz lecznictwo zamknięte
05909990419197
1 poj. 250 ml
ID: 29519
Lz lecznictwo zamknięte
05909990419203
1 poj. 350 ml
ID: 44162
Lz lecznictwo zamknięte
05909990419241
1 poj. 500 ml
ID: 29523
Lz lecznictwo zamknięte
05909990419289
1 poj. 1000 ml
ID: 44161
Lz lecznictwo zamknięte
05909990419296
Wyświetliłem 5 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.