OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Corotrope

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Corotrope
Milrinonum
100092370
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml
C01CE02
Corotrope
Milrinonum
100295558
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml (10 mg/10 ml)
C01CE02
Corotrope
Milrinonum
100358916
roztwór do wstrzykiwań 1 mg/ml
C01CE02
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.