OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Cyltezo

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Cyltezo
Adalimumabum
100400044
roztwór do wstrzykiwań 40 mg
L04AB04
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Cyltezo

Adalimumabum
L04AB04 (L04A?)-
roztwór do wstrzykiwań 40 mg
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 wstrzyk.
ID: 126441
Rpz recepty specjalne
1 amp.-strzyk.
ID: 126437
Rpz recepty specjalne
2 wstrzyk.
ID: 126442
Rpz recepty specjalne
2 amp.-strzyk.
ID: 126438
Rpz recepty specjalne
4 wstrzyk.
ID: 126443
Rpz recepty specjalne
4 amp.-strzyk.
ID: 126439
Rpz recepty specjalne
6 wstrzyk.
ID: 126444
Rpz recepty specjalne
6 amp.-strzyk.
ID: 126440
Rpz recepty specjalne
Wyświetliłem 8 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.