OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Cytosar

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Cytosar
Cytarabinum
100016481
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 100 mg
L01BC01
Cytosar
Cytarabinum
100016498
proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 500 mg
L01BC01
Cytosar
Cytarabinum
100016506
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań 1 g
L01BC01
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.