OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Czopki-glicerolowe-Aflofarm

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Czopki glicerolowe Aflofarm
Glyceroli suppositoria
100130580
czopki doodbytnicze 1 g
Czopki glicerolowe Aflofarm
Glyceroli suppositoria
100259019
czopki doodbytnicze 2 g
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.