OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Czopki-glicerolowe-GEMI

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Czopki glicerolowe GEMI
Glyceroli suppositoria
100118767
czopki doodbytnicze 1 g
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Czopki glicerolowe GEMI

Glyceroli suppositoria

czopki doodbytnicze 1 g
- rej. IL-3722/LN

Opakowanie handloweWydawanie
10 szt. 1 g
ID: 22052
OTC bez recepty
05909994372214
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.