OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


2 według nazwy leku Dalvocans

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Dalvocans
Caspofunginum
100382292
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 50 mg
J02AX04
Dalvocans
Caspofunginum
100382317
proszek do sporządzania koncentratu roztworu do infuzji 70 mg
J02AX04
Wyświetliłem 2 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.