OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


6 według nazwy leku Darunavir-Krka

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Darunavir Krka
Darunavirum
100401954
tabletki powlekane 400 mg
J05AE10
Darunavir Krka
Darunavirum
100401960
tabletki powlekane 600 mg
J05AE10
Darunavir Krka
Darunavirum
100401977
tabletki powlekane 800 mg
J05AE10
Darunavir Krka d.d.
Darunavir
100417398
tabletki powlekane 600 mg
J05AE10
Darunavir Krka d.d.
Darunavirum
100400736
tabletki powlekane 400 mg
J05AE10
Darunavir Krka d.d.
Darunavirum
100400742
tabletki powlekane 800 mg
J05AE10
Wyświetliłem 6 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.