OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Darzalex

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Darzalex
Daratumumabum
100370449
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
L01XC24
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Darzalex

Daratumumabum
L01XC24 (L01X?)-
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 20 mg/ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 115673
Rpz recepty specjalne
05909991275228
1 fiol. 20 ml
ID: 115674
Rpz recepty specjalne
05909991275235
Wyświetliłem 2 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.