OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


4 według nazwy leku Delmosart

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Delmosart
Methylphenidati hydrochloridum
100347953
tabletka o przedłużonym uwalnianiu 18 mg
N06BA04
Delmosart
Methylphenidati hydrochloridum
100347960
tabletka o przedłużonym uwalnianiu 27 mg
N06BA04
Delmosart
Methylphenidati hydrochloridum
100347976
36 mg
Delmosart
Methylphenidati hydrochloridum
100347982
tabletka o przedłużonym uwalnianiu 54 mg
N06BA04
Wyświetliłem 4 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.