OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


3 według nazwy leku Demacylan

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Demacylan
Cyclophosphamidum
100330540
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 500 mg
L01AA01
Demacylan
Cyclophosphamidum
100330556
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 1000 mg
L01AA01
Demacylan
Cyclophosphamidum
100330562
proszek do sporządzania roztworu do wstrzykiwań lub infuzji 2000 mg
L01AA01
Wyświetliłem 3 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.


0.04 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.