OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku DepoCyte

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
DepoCyte
Cytarabinum
100136423
zawiesina do wstrzykiwań 50 mg/5 ml
L01BC01
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

DepoCyte

Cytarabinum
L01BC01 Leki przeciwnowotworowe - antymetabolity analogi pirymidyn
zawiesina do wstrzykiwań 50 mg/5 ml
- rej.

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 26880
Rpz recepty specjalne
05909990219278
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.