OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Depulol

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Depulol
Rosmarini aetheroleum + Eucalypti aetheroleum + Balsamum peruvianum
100083052
żel (5 g + 5 g + 6 g)/100 g
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Depulol

Rosmarini aetheroleum + Eucalypti aetheroleum + Balsamum peruvianum

żel (5 g + 5 g + 6 g)/100 g
- rej. 07891

Opakowanie handloweWydawanie
1 op. 20 g
ID: 12503
OTC bez recepty
05909990789115
Wyświetliłem 1 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.09 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.