OTC bez recepty   Rp na receptę   Rpz recepty specjalne   Rpw środki odurzające   Lz lecznictwo zamknięte  


1 według nazwy leku Desinobon

Nazwa handlowaIdentyfikator i PostaćKod ATC
Desinobon
Acidum zoledronicum
100286306
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
M05BA08
Wyświetliłem 1 z 19759 dostępnych produktów w przeszukanej bazie.

Desinobon

Acidum zoledronicum
M05BA08 Leki poprawiające mineralizację kości - organiczne związki fosforowe
koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji 4 mg/5 ml
- rej. 20541

Opakowanie handloweWydawanie
1 fiol. 5 ml
ID: 79427
Rpz recepty specjalne
05909991009250
4 fiol. 5 ml
ID: 79428
Rpz recepty specjalne
05909991009267
10 fiol. 5 ml
ID: 79429
Rpz recepty specjalne
05909991009274
Wyświetliłem 3 dostępnych opakowań tego leku.

· Ulotka · Informacje na opakowaniu · Charakterystyka · Ryzyko · CSIOZ


0.08 s · Serwis dla użytkowników programu Gabinet JZK®, związanych zawodowo z ochroną zdrowia. Więcej informacji.